Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Monografie i rozdziały w monografiach

2016


Rok 2016
 • Borawska A.: Neuroscience Techniques in Economic Experiments, [w:] Nermend K., Łatuszyńska M. (red.), Selected Issues in Experimental Economics, 2016, s. 125-133.
 • Borawski M., Nermend K.: Methods of data collection in experimental economic games [w:] Silva P., Guerreiro A., Quaresma R. (red.): Proceedings of the 10th European Conference on Information Systems Management. Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, 2016, s. 12-19.
 • Cypryjański J., Borawska A., Komorowski T. M.: Excel dla menedżera – Casebook. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 • Cypryjański J., Grzesiuk A., Rudawska E.: Herd Behaviour in Online Auctions: A Case Study.[w:] P. Silva, A. Guerreiro, R. Quaresma (red.), Proceedings of The 10th European Conference On Information Systems Management, Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading 2016, s. 45-51.
 • Cypryjański J., Grzesiuk A., Rudawska E.: The Behaviour of Inexperienced Buyers in Buy-It-Now Online Auctions [w:] Nermend K., M. Łatuszyńska (red.), Selected Issues in Experimental Economics, Springer, 2016, s. 299-309.
 • Łatuszyńska M., K. Nermend (red.): Contemporary Business Issues. ZAPOL, Szczecin 2009.
 • Łatuszyńska M.: Experiment Versus Simulation in Economics [w:] Silva P., Guerreiro A., Quaresma R. (red.): Proceedings of the 10th European Conference on Information Systems Management. Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, UK, 2016, s. 117-123.
 • Łatuszyńska M.: Experimental Research in Economics and Computer Simulation, [w:] Łatuszyńska M. , Nermend K. (red.): Selected Issues in Experimental Economics. Springer International Publishing Switzerland, 2016, s. 151-169.
 • Nermend K., Łatuszyńska M. (red.): Selected Issues in Experimental Economics: proceedings of the 2015 Computational Methods in Experimental Economics (CMEE) Conference. Springer International Publishing Switzerland, 2016.
 • Nermend K.: Multi-criteria Preference Vector Method as support tool for decision-making in virtual worlds, [w:] Nermend K., Łatuszyńska M. (red.): Selected Issues in Experimental Economics. Springer International Publishing Switzerland, 2016, s. 181-202.
 • Wawrzyniak A., Wąsikowska B.: Aktualność paradygmatu homo oeconomicus w naukach o zarządzaniu. [w] Paradoksy zarządzania, Wrocław 2016, s. 135-149.
 • Wawrzyniak A., Wąsikowska B.: The Study of Advertising Content with Application of EEG, [w:] Selected Issues of Experimental Economics, K. Nermend, M. Łatuszyńska (red.), Springer International Publishing AG, 2016, s. 333-353.
 • Wawrzyniak A.: Zastosowanie modelowania i symulacji wieloagentowej w przedsiębiorstwie inteligentnym, [w:] Zarządzanie w przedsiębiorstwie inteligentnym. Wybrane zagadnienia, S. Gregorczyk, W. Mierzejewska (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa,2016, s. 187-198.

2015


Rok 2015
 •   Łatuszyńska M., Nermend K. (red.): Science for practice. Selected issues on the example of Middle East. Polish Information Processing Society. Warszawa 2015.


2014


Rok 2014
 • Łatuszyńska (Borawska) A:, Miary agregatowe w ocenie stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Zapol, Szczecin 2014.
 • Łatuszyńska M., Łatuszyńska (Borawska) A., Nermend K., Borawski M.: Metody komputerowe w eksperymentach ekonomicznych [w:] Informatyka w zarzadzaniu. Pr. zb. pod red. A. Marciniak i M. Morzy, Wydawnictwo NAKOM, Poznań-Warszawa 2014, s. 97-112.
 • Wawrzyniak A.: Modelowanie zachowania konsumentów na potrzeby zarządzania marketingowego, [w:] Informatyka w zarządzaniu, A. Marciniak, M. Morzy (red.), Wyd. Nakom, Poznań-Warszawa 2014.
 • Wawrzyniak A.: Multi-agent based simulation in supporting the working time management, [w:] Social Aspects of Business Informatics: Concepts and Applications, A. Marciniak, M. Morzy (red.), Wyd. Scientific Council Polish Information Society, Poznań 2014.
 • Wąsikowska B.: The application of eye tracking in business [w:] Social Aspects of Business Informatics: Concepts and Applications A. Marciniak, M. Morzy (red.), Wydawnictwo Nakom, Poznań 2014, s. 71-86.

2013


Rok 2013
 • Łatuszyńska M., K. Nermend (red.): Data Analysis. Selected Problems. ZAPOL, Szczecin – Warszawa 2013.
 • Łatuszyńska M., Strulak-Wójcikiewicz R: Symulacja komputerowa w ocenie inwestycji w system transportowy [w:] Semenov I.N., Wiktorowska-Jasik A. (red.), Transport w regionie Pomorza Zachodniego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin 2013, s. 65-76.
 • Policastro P. Wawrzyniak A., Wąsikowska B.: Artificial Intelligence Application to Legal Studies and Training of Legal professions: Some Reflections for a Syllabus, [w: ] Towards Innovation in Legal Education, P. Policastro (red.), Eleven International Publishing, Holandia 2013, s. 109-118.

2012


Rok 2012
 • Cypryjański J.: Classifying IT Investment Evaluation Methods According to Functional Criterion. [w:] T. Nagle (red.), Proceedings Of The 6th European Conference On Information Management & Evaluation, Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading 2012, s. 55-62.
 • Łatuszyńska M., Nermend K. (red.): Selected Issues of Data Analysis. Polish Information Society, Szczecin 2012.
 • Łatuszyńska M., Strulak-Wójcikiewicz R: The concept of a simulation model for analysis of the transport environmental impact [w:] Szyjewski Z., Swacha K. (red.), Selected Issues of Applied Informatics. Polish Information Society, Szczecin 2012, s. 118-136.

2011


Rok 2011
 • Łatuszyńska M., Strulak-Wójcikiewicz R.: Ekologiczne aspekty rozwoju infrastruktury transportu, [w:] Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju. Pr. zb. pod red. B. Kryk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 189-210.

2010


Rok 2010
 • Łatuszyńska M., Ł. Radliński (red.): Applied Informatics. Selected issues. ZAPOL, Szczecin 2010.
 • Łatuszyńska M., M. Borawski (red.): Applied Informatics. Methods and Algorithms.. ZAPOL, Szczecin 2010.
 • Łatuszyńska M., M. Borawski (red.): Selected issues of Information Technology. ZAPOL, Szczecin 2010.
 • Łatuszyńska M., M. Borawski: Abstract Objects in Multi-Agent Simulation Models [w:] Applied Informatics. Selected issues. Pr. zb. pod red. M. Łatuszyńskiej i Ł. Radlińskiego. ZAPOL, Szczecin 2010, s. 65-82.
 • Łatuszyńska M., M. Borawski: Information technology and socio-economic development of a country [w:] Selected issues of Information Technology. Pr. zb. pod red. M. Łatuszyńskiej i M. Borawskiego. ZAPOL, Szczecin 2010, s. 91-114.
 • Łatuszyńska M., Nermend K. (red.): Technologie informacyjne. Wybrane problemy i zastosowania. ZAPOL, Szczecin 2010.

2009


Rok 2009
 • Łatuszyńska M., D. Witkowska (red.): Quantitative Methods in Regional and Sectoral Analysis. ZAPOL, Szczecin 2009.
 • Łatuszyńska M., K. Kompa (red.): Some Problems of Internet’s Technologies and Applications. ZAPOL, Szczecin 2009, s. 168.
 • Łatuszyńska M., Nermend K. (red.): Modern Enterprise Problems. ZAPOL, Szczecin 2009.
 • Łatuszyńska M.: Dynamika systemowa metodą symulacji ciągłej. [w:] Wybrane metody analizy i oceny obiektów społeczno-gospodarczych. Pr. zb. pod red. M. Borawskiego i K. Nermenda. ZAPOL, Szczecin 2009, s. 21-38.
 • Łatuszyńska M.: Metodologia symulacji komputerowej. [w:] Wybrane metody analizy i oceny obiektów społeczno-gospodarczych. Pr. zb. pod red. M. Borawskiego i K. Nermenda. ZAPOL, Szczecin 2009, s. 9-20.
 • Łatuszyńska M.: Narzędzia do symulacji komputerowej. [w:] Wybrane metody analizy i oceny obiektów społeczno-gospodarczych. Pr. zb. pod red. M. Borawskiego i K. Nermenda. ZAPOL, Szczecin 2009, s. 71-84, ISBN: 978-83-751816-9-2
 • Łatuszyńska M.: Symulacja dyskretna. [w:] Wybrane metody analizy i oceny obiektów społeczno-gospodarczych. Pr. zb. pod red. M. Borawskiego i K. Nermenda. ZAPOL, Szczecin 2009, s. 39-70.
 • Nermend, K.: Vector Calculus in Regional Development Analysis, Springer 2009.

2008


Rok 2008
 • Łatuszyńska M., Nermend K. (red.): Rola informatyki w rozwoju regionalnym. Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku, Komisja Informatyki, Szczecin 2008.
 • Łatuszyńska M.: Symulacja komputerowa dynamiki systemów. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2008.
 • Nermend K., Rachunek wektorowy w analizie rozwoju regionalnego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

2007


Rok 2007
 • Cypryjański J.: Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Łatuszyńska M., Grabowski M.: Modelowanie procesu produkcji oprogramowania komputerowego, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom II. Pr. zb. pod red. R. Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2007, s. 7-12.
 • Łatuszyńska M.: System Dynamics Approach to Human Resource Planning. [w:] Value Stream Activities Management. Pr. zb. pod. red. W. Karwowskiego i S. Trzcielińskiego. IEA Press, Madison, Wisconsin USA 2007, s. 509-520.
 • Łatuszyńska M.; Królikowska B.: Modelowanie procesów biznesowych w przedsiębiorstwie przemysłowym. [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego. Tom I. Pr. zb. pod red. A. Szewczyk. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 416-423.
 • Łatuszyńska M.; Lemke J.: Koncepcja symulatora dla zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. [w:] Zastosowanie systemów e-biznesu w gospodarce. Pr. zb. pod red. W. Chmielarza i T. Parysa. Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, Warszawa 2007, s. 191-202.


Jak do nas trafić


mapa wneiz