Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Artykuły w czasopismach

2016


Rok 2016
 • Łukaszewski T.: "An assessment of wind farm construction efficiency using Real Option Method, Folia Oeconomica Stetinensia, 2016
 • Nowakowski M.: Użyteczność informacji w serwisach internetowych uczelni wyższych, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2016
 • Wolski W. i inni: MCDA - based Decision Support System for Sustainable Management - RES Case Study, FEDCSIS - 11th Conference on Information Systems Management, Annals of Computer Science and Information Systems, 2016 vol. 8, pages 1235 – 1239, Gdańsk 2016

2015


Rok 2015
 • Łukaszewski T.: Model dwumianowy w ocenie efektywności budowy farmy wiatrowej, Przegląd Organizacji, 2015, nr 7
 • Nowakowski M.: Ocena wiarygodności informacji w serwisach internetowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (nr 863) STUDIA INFORMATICA nr 36 pt. "Zastosowania informatyki w gospodarce oraz społeczeństwie informacyjnym", Szczecin 2015
 • Swacha J.: Gamification in Knowledge Management: Motivating for Knowledge Sharing, „Polish Journal of Management Studies“, Vol. 12, No. 2, 2015, 150–160.
 • Szyjewski Z., Definiowanie kwalifikacji informatycznych w Profesjonalne kwalifikacje informatyczne, Zeszyty Rady Naukowej PTI, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Szczecin, 2015
 • Szyjewski Z., Koszty ryzyka w projektach, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Warszawa , zeszyt 38/2015, Warszawa 2015
 • Szyjewski Z., Kwalifikacje informatyczne – problemy, rozwiązania i ocena społeczna, Przegląd Organizacji nr 6/2015
 • Szyjewski Z., Model systemu kwalifikacji informatycznych w Profesjonalne kwalifikacje informatyczne, Zeszyty Rady Naukowej PTI, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Szczecin, 2015
 • Szyjewski Z., Profesjonalne kwalifikacje informatyczne, redakcja , Zeszyty Rady Naukowej PTI, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Szczecin, 2015
 • Wolski W., Wątróbski J.: Kognitywny model oceny jakości produktu, Studia i Materiały nr 75, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2015
 • Wolski W., Ziemba P.: Dobór języka reprezentacji wiedzy w ontologiach dziedzinowych, Informatyka Ekonomiczna Business Informatics 1(35), UE Wrocław 2015

2014


Rok 2014
 • Nowakowski M.: Application of usability test for the analysis of a search system in online stores, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 72, Bydgoszcz 2014
 • Nowakowski M.: Infografika jako nowoczesna forma prezentacji danych biznesowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (nr 829) STUDIA INFORMATICA nr 35 pt. ""Zastosowania informatyki w e-gospodarce. Rozwiązania, narzędzia, metody"", Szczecin 2014

2013


Rok 2013
 • Szyjewski Z., Strategie zarządzania ryzykiem w projektach w Zarządzanie projektami i modelowanie procesów, Zeszyty Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa, 2013


2012


Rok 2012
 • Marcinkiewicz J.: Podejście procesowe w inżynierii wymagań, w „Informatyka stosowana – wybrane metody i problemy”, Studia Informatica nr 31, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 740, Szczecin 2012, s.145-169.
 • Muszyńska K.: Praktyczne i teoretyczne aspekty wdrożenia modelu komunikacji w zespole projektowym, [w:] „Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe”, tom II. „Ekonomiczne problemy usług”, nr 88, ZN 703. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.


2011


Rok 2011
 • Muszyńska K.: Communication management in Polish IT companies [w:] Annales UMCS, Informatica, Vol. 11, Nr 4/2011, Versita, Warszawa 2011"

2010


Rok 2010
 • Łukaszewski T.: Metody wyceny opcji w planowaniu przedsięwzięć informatycznych, Studia i Prace WNEiZ US nr 20, Uniwersytet Szczeciński 2010


2009


Rok 2009
 • Marcinkiewicz J.: Metody scenariuszowe specyfikacji wymagań użytkowników – analiza porównawcza, Zeszyty Naukowe U. Szczecińskiego nr 508, Studia Informatica, nr 21, Szczecin 2009, ss. 77-90
 • Szyjewski Z., Zarządzanie projektami według Projekt Management Institute w Informatyka ekonomiczna, zeszyt naukowy Uniwersytet Szczeciński Studia Informatica nr 24, Szczecin 2009

2008


Rok 2008
 • Nowakowski M.: Application of FMEA method for information architecture evaluation of information portals, Polish Journal of Environmental Studies - Vol. 17, No. 3B, Hard Olsztyn 2008
 • Szyjewski Z., Klasa T., Computer-Aided Risk Tree Method in Risk Management, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, No. 3B, 2008

2007


Rok 2007
 • Nowakowski M.: Application of AHP method for quality evaluation of Internet shops from photographic branch, Polish Journal of Environmental Studies - Vol. 16, No. 4A, Hard Olsztyn 2007"
 • Szyjewski Z., Wójcik G., Risk Management an Information Systems, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16, No. 4A, 2007

Jak do nas trafić


mapa wneiz