Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
 • Marcinkiewicz J.: E-learning w kształceniu zawodowym w skali międzynarodowej – na przykładzie Programu ELECT, Praca zbiorowa pod. Red. A. Szewczyk: „Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • Marcinkiewicz J.: Inżynieria systemów informatycznych we-gospodarce, praca zbiorowa pod redakcją E. Kolbusza, W. Olejniczaka, Z. Szyjewskiego (współautor), PWE, Warszawa 2005.
 • Marcinkiewicz J.: Podejście procesowe w rozwoju systemów informacyjnych firm, w monografii „Informatyka - społeczeństwo – zastosowania”, pod. red. A. Szewczyk, Wydawnictw Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010 , ss. 105-118
 • Muszyńska K.: Communication management in project teams – practices and patterns [w:] Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society, red. V. Dermol, A. Trunk, G. Ðaković, M. Smrkolj, Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference, 2015.
 • Muszyńska K.: Praktyczne i teoretyczne aspekty wdrożenia modelu komunikacji w zespole projektowym, [w:] „Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe”, tom II. „Ekonomiczne problemy usług”, nr 88, ZN 703. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 • Muszyńska K.: Zarządzanie komunikacją w międzynarodowym zespole projektowym [w:] Zarządzanie zasobami cyfrowymi w muzeach oceanograficznych na przykładzie projektów BalticMuseums 2.0 i BalticMuseums 2.0 Plus, red. Z. Drążek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2016.
 • Nowakowski M.: Rozdział III pt. ""Zastosowania technologii multimedialnych w obszarach ekonomicznych"", książka pt. ""Multimedia w biznesie"" - praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. A. Szewczyk, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2008
 • Swacha J., Grabowski Sz.: OFR: An Efficient Representation of RDF Datasets, [w:] Languages, Applications and Technologies, Springer International Publishing, Cham, Szwajcaria, 2015, 224–235.
 • Swacha J., Muszyńska K.: Design Patterns for Gamification of Work (współautor: K. Muszyńska), [w:] Proceedings TEEM’16: Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, ACM, New York, USA, 2016, 763–770.
 • Swacha J.: Measuring and Managing the Economics of Information Storage, [w:] Approaches and Processes for Managing the Economics of Information Systems, Business Science Reference, Hershey, USA, 2014, 47–65.
 • Swacha J.: Podstawy programowania komputerów w języku Python, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Swacha J.: Scripting Environments of Gamified Learning Management Systems for Programming Education, [w:] Gamification-Based E Learning Strategies for Computer Programming Education, Information Science Reference, Hershey, USA, 2017, 278–294.
 • Swacha J.: Zarządzanie przechowywaniem danych – Metodyka oceny efektywności, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009.
 • Szyjewski Z, Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004
 • Szyjewski Z, Szyjewski G., Harmonogramowanie projektów informatycznych, Microsoft Project 2002, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006
 • Szyjewski Z., Definiowanie kwalifikacji informatycznych w Profesjonalne kwalifikacje informatyczne, Zeszyty Rady Naukowej PTI, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Szczecin, 2015
 • Szyjewski Z., Ekonomika zarządzania ryzykiem w projektach, w Informatyka & przyszłość, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014
 • Szyjewski Z., Przygotowanie projektu w Informatyka gospodarcza tom 2 red. J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz, Wydawnictwo C. H. Bech, Warszawa, 2010 (rozdział w książce)
 • Szyjewski Z., Wymiarowanie zmian w projektach informatycznych w Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Gdańsk 2009
 • Szyjewski Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi w informatyce w Systemy informatyczne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2010
 • Wolski W. i inni: MCDA - based Decision Support System for Sustainable Management - RES Case Study, FEDCSIS - 11th Conference on Information Systems Management, Annals of Computer Science and Information Systems, 2016 vol. 8, pages 1235 – 1239, Gdańsk 2016
 • Wolski W. i inni: Methodological Aspects of Decision Support System for the Location of Renewable Energy Sources, ACSIS Vol 5, pages 1451-1459, Konferencja FedCSIS/AITM'2015, Łódź 2015
 • Wolski W. i inni: PEQUAL - E-commerce websites quality evaluation methodology, FEDCSIS - 11th Conference on Information Systems Management, Annals of Computer Science and Information Systems, vol. 8 pages 1317–1327 2016, Gdańsk 2016
 • Wolski W. i inni: The use of a fuzzy cognitive maps and eye tracking in exploatation of on line advertising resources, 18. International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS), Roma 25-28.04.2016

Jak do nas trafić


mapa wneiz