Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroekonometria w teorii i praktyce” 7-9 września 2017 roku w Pogorzelicy

W dniach 7-9 września 2017 roku, w Pogorzelicy odbyła się XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroekonometria w Teorii i Praktyce” zorganizowana przez Instytut Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Projekt był realizowany wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej.

Konferencja objęta została patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Starosty Powiatu Gryfickiego Kazimierza Sacia, rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Edwarda Włodarczyka, dziekana WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Waldemara Tarczyńskiego oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Dominika Rozkruta.

W konferencji uczestniczyło 80 osób: 79 naukowców z polskich znaczących ośrodków naukowych, jeden gość z zagranicy oraz przedsiębiorcy zainteresowani aplikacjami metod ilościowych w praktyce zawodowej.


W trakcie konferencji na pięciu sesjach plenarnych i jednej plakatowej zaprezentowano 65 prac naukowych w dziedzinie ekonomii. Sesjom plenarnym przewodniczyli: prof. dr hab. Teodor Kulawczuk, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, dr hab. Jerzy Czesław Ossowski, prof. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski oraz prof. dr hab. Edward Nowak.


W dniu 8 września 2017 roku odbyła się sesja plakatowa, podczas której przeprowadzono konkurs na najciekawsze postery. Postery oceniała Komisja Konkursowa w następującym składzie:
- prof. dr hab. Krzysztof Jajuga,
- dr hab. prof. UG Paweł Miłobędzki,
- dr Dominik Rozkrut.

Spośród zaprezentowanych posterów, ocenianych za autorskie przygotowanie prezentacji nagrodzono cztery:

pierwsze miejsce zajęła dr hab. Beata Bieszk-Stolorz (Uniwersytet Szczeciński) za poster nt. Wykorzystanie testu Graya do oceny wpływu płci na formę wyjścia z bezrobocia,

drugie miejsce – dr hab. prof. UMK Ewa Wędrowska, dr Joanna Muszyńska, dr Jarosław Oczki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za poster nt. Dekompozycja nierówności dochodowych polskich rodzin,

trzecie miejsce – ex aequo:
– mgr inż. Beata Śpiewak (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) za poster nt. Zastosowanie wybranych metod estymacji odpornej: Hubera i Baardy’go w modelowaniu rynku nieruchomości.

– dr Krzysztof Dmytrów (Uniwersytet Szczeciński) za poster nt. Wpływ wag w metodach TOPSIS i TMAL na długość czasu kompletacji produktów – analiza symulacyjna.

pdfLista wystąpień

Jak do nas trafić


mapa wneiz