Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroekonometria w teorii i praktyce” 10-12 września 2015 roku w Pogorzelicy

W dniach 10-12 września 2015 roku, w Pogorzelicy odbyła się XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroekonometria w Teorii i Praktyce” zorganizowana przez Instytut Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja objęta została patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Starosty Powiatu Gryfickiego Kazimierza Sacia oraz Dyrektora Urzędu Statystycznego w Szczecinie Dominika Rozkruta.

W konferencji uczestniczyło 97 osób, naukowców z polskich znaczących ośrodków naukowych oraz przedsiębiorców zainteresowanych aplikacjami metod ilościowych w praktyce zawodowej.

Zaprezentowano blisko 70 prac naukowych w dziedzinie ekonomii. W trakcie konferencji przeprowadzono 4 sesje plenarne oraz 1 sesję plakatową, pod przewodnictwem: prof. dr hab. Teodora Kulawczuka, prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi, prof. dr hab. Jerzego W. Wiśniewskiego oraz prof. dr hab. Józefa Hozera.

W dniu 11 września 2015 roku odbyła się sesja plakatowa, podczas której przeprowadzono konkurs na najciekawsze postery. Postery oceniała Komisja Konkursowa w następującym składzie:
- prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar,
- prof. dr hab. Teodor Kulawczuk,
- prof. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski

Spośród zaprezentowanych posterów, ocenianych za autorskie przygotowanie prezentacji nagrodzono trzy:

  • pierwsze miejsce (i nagrodę w wysokości 1000 zł) otrzymał dr Dariusz Kloskowski (Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej) za poster nt. Ryzyko systemowe – jako współczesny atrybut nadmorskiego rynku nieruchomości,
  • drugie miejsce (i nagrodę w wysokości 600 zł) – mgr Elżbieta Szaruga (Uniwersytet Szczeciński) za poster nt. Analiza przyczynowości w sensie Grangera w transporcie samochodowym ładunków na przykładzie Polski,
  • trzecie miejsce (i nagrodę w wysokości 400 zł) – mgr Ewa Jankowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za poster nt. Dekarbonizacja gospodarek europejskich w ujęciu przestrzennym.
Nagrody zostały ufundowane przez Narodowy Bank Polski (dyplomy w załączeniu).

pdfLista wystąpień

Jak do nas trafić


mapa wneiz