Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroekonometria w teorii i praktyce” 3-5 września 2009 roku w Kopenhadze

W dniach 3-5 września 2009 roku odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroekonometria w Teorii i Praktyce pod hasłem „Miscellanea Mikroekonometrii”. W dniach 3 i 5 września przeprowadzone zostały sesje naukowe plenarne pod przewodnictwem profesora Kazimierza Zająca, profesora Teodora Kulawczuka oraz profesora Michała Kolupy.

Referujący przedstawili swoje osiągnięcia naukowe w dziedzinie ekonomii a następnie odbywały się dyskusje dotyczące przedstawionych zagadnień. W dniu 4 września odbyła się sesja posterowa, w ramach której przeprowadzono konkurs na najciekawsze postery. Postery oceniała Komisja w następującym składzie:
  • prof. dr hab. Antoni Smoluk,
  • prof. dr hab. Jan Gajda,
  • prof. dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik.
Spośród ponad 60 posterów, ocenianych za autorskie przygotowanie prezentacji nagrodzono trzy:
  • pierwszą nagrodę – w kwocie 500 zł otrzymał Dariusz Kloskowski (Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce),
  • drugą, w kwocie 400 zł – Wojciech Kuźmiński (Uniwersytet Szczeciński),
  • trzecią, w kwocie 200 zł – Katarzyna Warzecha (Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach).
Nagrody zostały ufundowane przez NBP.

pdfLista wystąpień

Jak do nas trafić


mapa wneiz