Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Realizowane projekty badawcze w latach 2005-2010

GRANTY


Granty

- Determinanty wzrostu wartości polskich przedsiębiorstw, okres realizacji: 2003-2006
- Ocena procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw (promotorski) , okres realizacji: 2005-2006

BADANIA STATUTOWE


Badania statutowe

- Analiza źródeł finansowania działalności komunalnej na przykładzie SPPK sp. z o.o.
- Analiza wskaźnikowa - Wpływ sektora MSP na rynek pracy w Euroregionie Pomerania
- Analiza finansowa w małym i średnim przedsiębiorstwie
- Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji
- Optymalizacja kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwach sektora energetycznego
- Standardy w wycenie przedsiębiorstw metodami porównawczymi

BADANIA WŁASNE


Badania własne

- Współczesne problemy w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw
- Metodyka oceny sytuacji finansowej jednostek zależnych
- Metodyka uwzględniania wpływu ryzyka w wycenie wartości przedsiębiorstwa
- Ocena procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw
- Czynniki kształtujące wypłacalność polskich przedsiębiorstw
- Modele finansowania działalności stoczni produkcyjnych
- Metodyka oceny sytuacji finansowej instytucji bankowych w Polsce
- Źródła finansowania przedsiębiorstw

Jak do nas trafić


mapa wneiz