Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 

Wykładane przedmioty


Przedmioty wykładane przez pracowników Katedry Analizy i Strategii Przedsiębiorstw:

• Analiza ekonomiczna
• Analiza finansowa
• Analiza finansowa banków i ubezpieczycieli
• Analiza finansowa przepływów pieniężnych
• Analiza przepływów pieniężnych
• Analiza strategiczna
• Controlling inwestycji
• Kontroling finansowy
• Marketing
• Marketing międzynarodowy
• Marketing non-profit
• Marketing w opiece zdrowotnej
• Marketing w sporcie
• Marketing z elementami języka angielskiego
• Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstw
• Metody monitoringu wartości przedsiębiorstwa
• Mierzenie i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa
• Public relations
• Wielokierunkowa analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
• Analiza finansowa jednostek sektora finansów publicznych
• Metody analizy ryzyka
• Analiza strategiczna w procesie formułowania strategii rozwoju
• Ekonomika i analiza jednostek sektora publicznego
• Analiza ryzyka
• Podstawy controllingu i audytu wewnętrznego
• Analiza finansowa w procesie oceny efektywności inwestycji
• Pomiar wyników
• Benchmarking

Seminaria dyplomoweprof. zw. dr hab.  Iga Rudawska

• Ekonomika zdrowia
• Ekonomia sektora publicznego
• Ekonomika usług
• Funkcjonowanie rynku usług
• Marketing usług profesjonalnych
• Marketing dóbr konsumpcyjnych
• Marketing na rynkach dóbr przemysłowych
• Marketing międzynarodowy
• Marketing relacji
• Marketing organizacji niedochodowych
• Komunikacja marketingowa
• Etyka w marketingu

 

Jak do nas trafić


mapa wneiz