Zdjecie
dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz e-mail

Instytut Zarządzania
Katedra Marketingu
WEFiZ
Prace na rzecz praktyki i projekty naukowe

Od 1996 współorganizowałam konferencje Naszej Katedry, a w latach 2002-2004 pełniłam funkcję sekretarza cyklicznych spotkań nt.: „Problemy marketingowe polskich przedsiębiorstw". Byłam także pomysłodawczynią i organizatorką polsko-białoruskiego seminarium pt. „Integracja Polski z Unią Europejską - stanowisko Białorusi i Rosji", które odbyło się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w 2004 roku. Pełniłam funkcję eksperta w innowacyjnym francusko-polskim programie „Paszport do przedsiębiorczości". Miałam okazję przeprowadzenia wykładów na spotkanich Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (2007), prowadziłam warsztaty dla AIESEC WNEIZ Szczecin w ramach projektu „Kreatywność w reklamie. Play", byłam ekspertem zewnętrznym pierwszego i drugiego etapu Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Na zaproszenie Biura Analiz Sejmowych wzięłam udział w konferencji Pokolenie 50+. Nowe technologie a usługi finansowe (Sejm RP, 2011)
  • Grant KBN, własny, lata 1996-1998, tytuł: Zapotrzebowanie na informację, sposoby jej pozyskiwania oraz wykorzystania w działalności marketingowej instytucji finansowych w Polsce.
  • Grant KBN, promotorski, lata 1999-2000, tytuł: Ocena systemu informacji marketingowej instytucji finansowych.
  • Grant The Phare ACE Programme. Action for Cooperation in the field of Economics, 2001
  • Grant KBN, własny, kierownik, lata 2002-2004, tytuł: Metodyka doboru systemu CRM w przedsiębiorstwach usługowych.
  • Grant KBN, własny, lata 2008-2009, tytuł: Informatyzacja marketingu na rynku sieciowych powiązań
  • Grant Centrum Europejskiego Natolin 2007, tytuł: Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania społeczeństwa informacyjnego i2010, European University Institute, Florencja
  • Grant NCN, wykonawca, lata 2015 - 2018, Koncepcja marketingu zrównoważonego i jej stosowanie na wybranych rynkach europejskich - identyfikacja międzynarodowych różnic
  • Projekt finansowany ze środków NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej, koordynator, tytuł: Bezpieczne finanse gospodarstw domowych seniorów, 2017-2018
  • Projekt finansowany ze środków MNiSW, wykonawca, tytuł: Aktywizacja zawodowa i badawcza słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 2018
  • Projekt finansowany ze środków MNiSW, wykonawca, tytuł: Dzień Organizacji w ramach programu Doskonalenie jakości badań naukowych w naukach ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług realizowanego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, 2019
Zainteresowania: zarządzanie marketingowe, e-marketing, e-klient, badania marketingowe, badania marketingowe on-line, marketing seniorów