Zdjecie
dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz e-mail

Instytut Zarządzania
Katedra Marketingu
WEFiZ
Brałam czynny udział w wielu konferencjach zarówno krajowych jak i międzynarodowych, w tym organizowanych przez UMK w Toruniu, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Częstochowską, Politechnikę Łódzką, ALK w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Wiedzy i Innowacji, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, DePaul University Chicago i Wirtschaftsuniversitat z Wiednia, Brno University of Technology, Uniwersytet Wileński, Seconda Universita Degli Di Napoli, Uniwersytet Bernardo O'Higgins de Santiago de Chile. W ostatnich latach uczestniczyłam w następujących:
 • 61. Kongres Association internationale des économistes de langue française, konferencja: Pour une recherche économique efficace,  Santiago de Chile, Chile 2019
 • Internet a zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2019
 • Istota srebrnej gospodarki – wyzwania, możliwości i bariery, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2019
 • XXVII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji. Horyzonty wiedzy. Marketing – Handel – Konsumpcja, UE w Poznaniu, Poznań 2018
 • Rozwój kompetencji zawodowych i badawczych członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2018
 • XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowej z cyklu: Zachowania konsumentów  a zarządzanie organizacjami. Zarządzanie marketingowe w dobie współczesnych zmian otoczenia, Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroje 2018
 • 23. Conference Scientifique Internetionale du Réseau PGV, Casablanca, Maroco 2017
 • XXVI Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, Współczesne paradygmaty w marketingu, handlu i konsumpcji, SGGW w Warszawie, Warszawa 2017
 • Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw z perspektywy koncepcji zasobowej, SGH, Warszawa 2017
 • Konsument – Gospodarstwo Domowe – Rynek. Redefinicje im. Profesor Zofii Kędzior, UE w Katowicach, Katowice 2017VII Sympozjum marketingu międzynarodowego, Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego, UE w Krakowie, Kraków 2017Komunikacja rynkowa. Technologia. Relacje. Zaufanie, UE Poznań 2016
 • Badania marketingowe wobec wyzwań współczesnego rynku i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, UE Wrocław 2016
 • Konsumenci i organizacje wobec wyzwań przyszłości, US, Kołobrzeg 2016
 • Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej. Stan - Trendy – Strategie, UTP Bydgoszcz, 2015
 • Konsument w przestrzeni handlu i usług, UE Katowice, Ustroń, 2015
 • Anatomia sukcesu rynkowego: marketing czy innowacje?, Akademia L. Koźmińskiego, Warszawa 2015
 • III Konferencja Naukowa Kontrowersje wokół marketingu. Kreowanie wartości a wartość marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2013
 • XIX Międzynarodowa Konferencja PGV Społeczeństwo informacyjne. Perspektywa europejska i globalna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie rozwojem organizacji. Rola kadry kierowniczej w rozwoju współczesnych organizacji, Politechnika Łódzka, Spała 2013
 • Sustainable Development of Markets and Marketing Systems in a Globalized World, Freie Universität, Berlin 2012
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie rozwojem organizacji, Współpraca, konkurencja i kooperencja w rozwoju współczesnych organizacji, Politechnika Łódzka, Licheń 2012
 • Badania marketingowe – metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012
 • Zachowania konsumenckie. Między przeszłością a przyszłością, Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroje 2012
 • Zachowania konsumenckie. Stan, uwarunkowania, tendencje, Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo 2011
 • 8th CIRCLE Conference 2011 Marketing, Management, Finance, Consumer Behavior, Tourism and Retailing Research, University of Zagreb, University of Dubrovnik, Dubrovnik 2011
 • Konsument- Gospodarstwo domowe- Rynek – E-zachowania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wisła 2011
 • Badania marketingowe - skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Uniwersytet  Ekonomiczny we Wrocławiu,Wrocław 2010
 • Zarządzanie produktem. Kreowanie produktu, UE w Poznaniu, Poznań 2010
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Analizy Rynki i Marketingu, Olsztyn 2010
 • Szkoła Letnia Zarządzania 2010, PAN Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka, Katedra Zarządzania, Ryn 2010
 • Komunikacja rynkowa. Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2010