Zdjecie
dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz e-mail

Instytut Zarządzania
Katedra Marketingu
WEFiZ

Doktoranci

1.   Blogi i społeczności internetowe w zarządzaniu marketingowym
2.   E-handel
3.   E-klient
4.   E-marketing
5.   Gerontechnologia
6.   Innowacje marketingowe – źródła, modele adaptacji
7.   Innowacyjne strategie marketingowe dla MSP
8.   Komunikacja marketingowa – multikanałowość
9.   Marketing międzynarodowy – kształtowanie produktu, sposobów sprzedaży i promocji
10. Marketing mobilny
11. Marketing seniorów i strategie prosenioralne
12. Marketing w MSP
13. Modele e-biznesu
14. MSP na rynkach międzynarodowych
15. Nowe trendy w zarządzaniu marketingowym
16. Ryzyko w marketingu – źródła, percepcja, ocena, zarządzanie ryzykiem
17. Wykorzystanie IoT przez organizacje, klientów i konsumentów
18. Zachowania konsumentów – typologia, kształtowanie
19. Zarządzanie a ICT
20. Zarządzanie organizacją non profit
21. Zarządzanie wiedzą i doświadczeniami klienta
Tomasz Rzychoń. Tytuł dysertacji: Audyt marketingowy w procesie wdrażania usprawnień zarządczych w placówkach lecznictwa otwartego. Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu. Tomasz Rzychoń uzyskał stopień doktora w 2014 roku, nadany przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Adriana Ćwiertnia. Tytuł dysertacji: Wykorzystanie Internetu w procesie internacjonalizacji MSP. Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu. Adriana Ćwiertnia  uzyskała stopień doktora w 2017 roku, nadany przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.