Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Assessment of Investment Attractiveness in Arab Countries (Ocena atrakcyjności inwestycyjnej krajów arabskich)
dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: ekonomia
promotor: dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. nadzw. US
recenzenci: dr hab. Dariusz Nowak, prof. nadzw. UEP,  prof. dr hab. Jerzy Różański prof. zw. UŁ

pdf Zawiadomienie o rozprawie
pdf Autoreferat
pdf Streszczenie
pdf Recenzja - prof. Nowak
pdf Recenzja - prof. Różański

Jak do nas trafić


mapa wneiz