Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Tytuł pracy: Text mining method in evaluation of media's on impact on market value ratio's (Metoda text miningu w ocenie wpłlywu mediów na kształtowanie się wskaźników wartości rynkowej )
dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: zarządzanie
promotor: dr hab. inż. Kesra Nermend, prof. nadzw. US
recenzenci: prof. dr hab. Magdalena Beata Osińska, prof. dr hab. Bolesław Borkowski

pdf Informacje o obronie
pdf Recenzja - prof. Borkowski
pdf Recenzja - prof. Osińska

Jak do nas trafić


mapa wneiz