Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Tytuł pracy: Wielokryterialna ocena usług e-learningowych szkół wyższych
dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: nauki o zarządzaniu
promotor: prof. zw. dr hab. Zygmunt Drążek
recenzenci: prof. dr hab. inż. Leszek Adam Kiełtyka, dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US
pdf Informacje o obronie
pdf Autoreferat pracy

Jak do nas trafić


mapa wneiz