Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Tytuł pracy: Audyt marketingowy w procesie wdrażania usprawnień zarządczych w placówkach lecznictwa otwartego
dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: nauki o zarządzaniu
promotor: dr hab. Ewa Frąckiewicz, prof. US
recenzenci: dr hab. Agnieszka Żbikowska, dr hab. Edyta Rudawska, prof. US
pdf Informacje o obronie
pdf Autoreferat pracy doktorskiej
pdf Recenzja dr hab. A. Żbikowska
pdf Recenzja - prof. E. Rudawska

Jak do nas trafić


mapa wneiz