Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Tytuł pracy: Wpływ ubóstwa energetycznego na warunki życia gospodarstw domowych w Polsce
dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: nauki o zarządzaniu
promotor: dr hab. Janusz Korol, prof. US
recenzenci: Józef Dziechciarz, prof. UE, dr hab. Barbara Kryk, prof. US
pdf Informacje o obronie
pdfAutoreferat pracy doktorskiej
pdfRecenzja - prof. J. Dziechciarz
pdfRecenzja - prof. B. Kryk

Jak do nas trafić


mapa wneiz