Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Działania w ramach projektu Ambasador

Każde działanie wycenione jest na określoną liczbę jednostek waluty WNEiZon! Największy zarobek na koniec roku szkolnego to nagroda za najlepsze osiągnięcie.

Lp.

Działanie

Opis

Zarobek w walucie WNEiZon
1 Udostępnienie postu na FB za każde udostępnienie na stronie ogólnej szkoły 1 pkt 1
za każde udostępnienie na stronie każdej klasy 2
2

Uczestnictwo w ogólnych wydarzeniach dla uczniów na WNEiZ (przede wszystkim (godziny popołudniowe) Osobiste uczestnictwo ambasadora 3
Przyprowadzony każdy uczeń dostaje ambasador 2
3

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych dla ambasadorów (godziny popołudniowe lub weekend) Osobiste uczestnictwo ambasadora 2
4

Osobiste uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych na WNEiZ (przede wszystkim (godziny popołudniowe)

Za każde uczestnictwo potwierdzone w innych wydarzeniach (nie organizowanych bezpośrednio dla uczniów) 3 pkt dla ambasadora i 1 pkt za przyprowadzonego ucznia 4
Za każde uczestnictwo potwierdzone w innych wydarzeniach (nie organizowanych bezpośrednio dla uczniów) dostaje ambasador za przyprowadzonego ucznia 3
5

Uczestnictwo osobiste ambasadora w konkursach na FB (konkursy rozpoczynać będą się w godzinach popołudniowych) Konkurs na FB – tekst i pytanie do niego, pierwsze 10 osób dostaje po 2 punkty za poprawną odpowiedź pisemną (minimum jedno zdanie) przesłaną na e-maila 2
Konkurs na FB – wersja łatwiejsza tekst i pytanie do niego w formie testu jednokrotnego wyboru, pierwsze 10 osób dostaje po 1 punkcie za poprawną odpowiedź przesłaną na e-maila 1
6

Uczestnictwo ucznia ze szkoły ambasadora w konkursach na FB (konkursy rozpoczynać będą się w godzinach popołudniowych) Konkurs na FB – tekst i pytanie do niego, ambasador dostaje 2 punkty za każde 10 osób które przysłały poprawną odpowiedź na e-maila

Minimum 2

7

Zorganizowanie wykładu w szkole z listy zaproponowanych przez WNEiZ (np. dla klasy lub zupełnie otwartego dla wszystkich) Ambasador dostaje 1 punkt za każdego ucznia który wysłuchał wykładu w szkole (z listy zaproponowanych wykładów), minimalna grupa 10 osób

Minimum 10

8

Zorganizowanie wykładu otwartego w szkole – temat zaproponowany przez ambasadora i zaaprobowany przez WNEiZ Ambasador dostaje 2 punkty za każdego ucznia który wysłuchał wykładu w szkole (z listy zaproponowanych wykładów), minimalna grupa 10 osób Minimum 20

9

Uczestnictwo osobiste ambasadora w konkursach (rozwiązanie konkursów, wręczenie nagród planowane jest w godzinach popołudniowych) Różne konkursy organizowane przez WNEiZ, na przykład: fotograficzne, opisowe, gry miejskie 5-10 punktów w zależności od stopnia zaangażowania

5

10

Uczestnictwo ucznia ze szkoły ambasadora w konkursach (rozwiązanie konkursów, wręczenie nagród planowane jest w godzinach popołudniowych) Różne konkursy organizowane przez WNEiZ, na przykład: fotograficzne, opisowe, gry miejskie 5-10 punktów od ucznia w zależności od stopnia zaangażowania

5

11

Zorganizowanie promocji WNEiZ w szkole Ambasadora – wyłącznie przy akceptacji i wsparciu szkoły Za każde działanie wykonane samodzielnie:
gazetka
plakat
stoisko w szkole
dzień przedsiębiorczości/ekonomii (pomoc WNEiZ)

2
2
10
20
12

Uczestnictwo w cyklu wykładów na WNEiZ rozwijających kompetencje ambasadorów (godziny popołudniowe lub weekendy) (zakończone certyfikatem) 3 wykłady semestralnie
za każdy wykład – uczestnictwo
za cały cykl - uczestnictwo

 
2
12

13

Zorganizowanie spotkania ze studentami Erasmusa na terenie szkoły Za każdego uczestnika w spotkaniu ambasador (minimum 10 uczniów) Min. 10
14 Uczestnictwo w corocznym badaniu ankietowym Za każdą wypełnioną poprawnie ankietę w systemie google questionnaires 1
15

Inne działania Wyceniane indywidualnie, w zależności od zaangażowania ambasadora. Mogą być doraźne promocje zależne od pory roku, dnia, działań, ect.  

16

Konkurs FB Kto to powiedział? Cytat z ekonomii/zarządzania/finansów/informatyki.
Pierwsze 10 poprawnych odpowiedzi dostaje po 1 punkcie
 

17

Uczestnictwo w dniach otwartych organizowanych na wydziale (w godzinach pracy) Ambasador
Każdy przyprowadzony uczeń
5
5
18 Organizacja spotkania/konkursu/działania w ramach dni otwartych na WNEiZ Za organizację działania
Za uczestnictwo innych uczniów – każdy uczeń potwierdzony
20
5

Jak do nas trafić


mapa wneiz